Consideracions respecte del concurs de gestió de l’EMM Can Fargues (2016)

El 23 de maig de 2016 es va convocar el concurs públic per a la gestió de l’Escola Municipal de Música Can Fargues, un equipament reivindicat i esperat a Horta-Guinardó des de fa 20 anys. El 3 d’agost es va publicar la resolució del concurs, adjudicant la gestió del servei a Estudi 6, una empresa mallorquina dedicada a la gestió de serveis municipals de molt divers caire a ajuntaments d’Illes Balears i Catalunya.

Al concurs ens vàrem presentar dues escoles de música històriques d’Horta-Guinardó, Pausa i Ut. Amb l’obertura en acte públic de les propostes presentades per les diverses empreses del concurs, aquestes dues escoles obtenien una puntuació superior a la resta de licitadors. En canvi, les consideracions posteriors fetes per la mesa de contractació a partir de condicionants que no sortien als plecs de clàusules del concurs i que considerem completament arbitràries i gratuïtes, van comportar l’adjudicació del servei a Estudi 6, qui inicialment quedava en 3a posició i que finalment va guanyar el concurs, amb una diferència de tan sols 0,63 punts d’Ut i 3,25 punts de Pausa. L’EMM Can Fargues serà gestionada per una empresa no exclusiva del sector, sense un projecte educatiu musical consolidat (sinó fet expressament per a guanyar el concurs) i sense cap vinculació amb el districte d’Horta-Guinardó.

Tant Ut com Pausa hem interposat recurs d’alçada contra aquesta resolució, que considerem fruit d’irregularitats greus. Aquestes irregularitats han vingut a sumar-se a un concurs definit d’entrada per requisits que afavoreixen les grans empreses, per criteris merament quantitatius com ara l’ampliació il·limitada del número d’alumnes reduint-los el temps de classe, i per un calendari de posada en marxa incomprensible que ha provocat que, hores d’ara, ja dins del mes de setembre, els alumnes preinscrits encara no sàpiguen si tindran plaça ni quines assignatures i horaris hauran de fer. Totes aquestes circumstàncies assenyalen una notable manca de sensibilitat envers la qualitat que hauria de regir un servei com aquest.

És per això que volem fer pública tota la informació respecte d’aquest concurs, per posar de manifest una concepció de gestió de serveis públics que considerem eminentment quantitativa, i contribuir així a una discussió col·lectiva que creiem necessària respecte del model qualitatiu al que haurien de respondre els serveis públics, i especialment els educatius i culturals, amb l’objectiu de millorar la definició i execució de futurs concursos.

DOCUMENTACIÓ I NOTÍCIES:

INFORME PÚBLIC D’Ut RESPECTE DEL CONCURS: aquí.

DOCUMENTACIÓ PUBLICADA PER L’AJUNTAMENT: 

  • PLECS DE CLÀUSULES DEL CONCURS: aquí
  • INFORMES I NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ: aquí

 

RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER Ut: aquí

NOTÍCIES A LA PREMSA:

  • EL PAÍS 09/09/2016: aquí
  • ARA 09/09/2016: aquí
  • EL PUNT – AVUI 10/09/2016: aquí
  • BTV 15/09/2016: aquí
  • LÍNIA HOTA 07/10/2016: aquí

 

PER CONTACTAR AMB Ut: Per qualsevol qüestió o suggeriment, podeu contactar amb nosaltres a través de direccio@utmusica.com.

Barcelona, setembre de 2016.

Sergi Salinas Mongay, director d’Ut Centre d’Estudis Musicals

NOTÍCIA A BTV AMB ELS DIRECTORS DE LES ESCOLES PAUSA I UT: