ACUT: una associació cultural dins d’:UT

ACUT / :UT música associació cultural és una associació sense ànim de lucre constituïda al gener de 2006 com a projecte paral·lel a l’escola de música :UT Centre d’Estudis Musicals a Barcelona, amb el fi primordial de promoure l’aprenentatge, la creació i la difusió de la música més enllà de les estructures acadèmiques habituals,organitzant i desenvolupant activitats extralectives i projectes sòcio-culturals paral·lels. ACUT va ser creada per una considerable part del professorat d’:UT Centre d’Estudis Musicals, amb la col·laboració de professionals externs, per gestionar i optimitzar aquests projectes nascuts a l’escola de música de Barcelona.

Així doncs, ACUT assumeix tots els projectes sòcio-culturals que l’escola de música ha dut a terme sistemàticament des de la seva fundació el 1998, recollint l’experiència adquirida durant aquests anys. Alhora, vol aprofitar el potencial dels seus socis més enllà del purament educatiu, per a dur a terme projectes d’interès cultural, promovent entre altres objectius els següents:

  • Projectes de col·laboració entre l’ensenyament obligatori, l’ensenyament de règim especial i l’educació en el lleure
  • Accions que incideixin en la presència de la música en actes organitzats per l’administració, les escoles i instituts i altres entitats sòcio-culturals
  • Comunicació entre projectes educatius i musicals de diferents institucions (intercanvis)
  • Promoció de joves músics no presents en els circuits professionals
  • Formació i divulgació musical per a adults (tècnica i divulgativa)
  • Edició de material pedagògico-musical de pròpia creació adreçat a alumnes de música (d’escoles especialitzades i/o de l’ensenyament obligatori)
  • Cursos, activitats i materials de formació dels professionals de l’ensenyament musical, atenent especialment a propostes d’innovació pedagògica

ACUT compta per a la realització dels seus projectes amb col·laboradors de diverses vessants musicals (interpretació, composició, ensenyament, lutieria, etc) de reconegudes institucions musicals com ara l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l’Escola Superior de Música de Catalunya, l’Orquestra Simfònica del Vallès, el Conservatori Superior de Música del Liceu, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, l’Instituto de Educación Musical de Madrid, etc.

Des d’aquesta associació hem organitzat concerts, cicles de concerts, xerrades, tallers, cursos, musicalització d’actes, projectes sòcio-culturals, etc. amb CEIPs, IES, centres cívics, escoles de música, entitats musicals, institucions de l’administració pública i d’altres. També ha editat materials didàctics i musicals propis. Entre altres projectes realitzats, destaquen l’edició dels llibres didàctics d’:UT d’Iniciació Musical i Ensenyament Musical Bàsic (de 2006 a 2009), l’edició i estrena de la Trilogia Helènica per a Joves Músics (de 2005 a 2007), la creació i gestió de la JOHG : Jove Orquestra d’Horta-Guinardó des del 2007, el projecte 8 Fonts d’Horta-Guinardó per a escoles de música, escoles d’educació primària i entitats musicals (de 2008 a 2011) -publicat en forma de llibre i CD per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i guardonat amb un Premi de les Aigües 2010 per part de l’Assocació Catalana d’Amics de l’Aigua-, l’organització i impartició de cursos de formació per al professorat de les escoles municipals de música de Barcelona (de 2008 a 2011), i el disseny i execució del Programa Cultural Veus d’Aigua per als IES de tot Barcelona per encàrrec de l’Institut d’Educació de Barcelona (2010). Alguns d’aquests projectes els trobareu explicats a l’apartat :UT projectes.

ACUT és una associació inscrita a la secció 1a del Registre d’Associacions de Barcelona amb el núm. 31780. Forma part de la Coordinadora d’Entitats del Guinardó i de la xarxa Temps de Barri/Temps Educatiu Compartit.