UT: la diferència

:UT és un projecte educatiu musical i una escola de música a Barcelona nascut el 1998 amb l’objectiu de fer de la formació musical quelcom viu i plenament significatiu per a l’alumne, defugint inèrcies preestablertes i defensant el propi fer música com el lloc idoni on aprendre música.

Aquest punt de partida ha comportat els següents trets diferencials bàsics:

> coordinació efectiva entre els diversos continguts musicals en favor d’un ensenyament coherent i unitari i defugint l’habitual model d’escola de música com a espai de classes particulars no comunicades entre si. Aquest treball de coordinació ha donat lloc a l’establiment de programacions conjuntes mitjançant procediments, conceptes i repertoris comuns a les diverses assignatures.

> Producció de materials musicals i didàctics propis adequats a la pròpia programació d’:UT

> Potenciació del treball musical col·lectiu mitjançant diverses formacions conjuntes, com a espais propis que doten de sentit l’aprenentatge musical (cors, orquestra, grups de percussió, grups col·lectius d’instrument, música de cambra, conjunts guitarrístics…)

> Vertebració dels cursos a través d’obres conjuntes per a cors, orquestra i percussió que impliquen a la gran majoria de l’alumnat, preparant i estrenant obres de composició expressa que van més enllà de l’escola de música de Barcelona.

> Organització d’activitats musicals contínues tant a dins com fora d’:UT que converteixen l’escola en un espai on fer i gaudir de la música, defugint un sentit merament acadèmic de l’ensenyament musical: audicions mensuals, concerts de fi de trimestre, concerts extraordinaris, participació en activitats d’altres institucions musicals i culturals, participació a cicles de concerts externs, intercanvis nacionals i internacionals… Destaca la programació des del primer curs de la nostra història del Cicle :UT de Concerts, un cicle anual amb propostes molt diverses protagonitzades per músics professionals

> Desenvolupament de projectes musicals i educatius paral·lels, en col·laboració amb altres institucions socials, educatives i culturals de diferent caire, amb la convicció que una escola de música ha de ser també un centre obert de producció i divulgació cultural