Pack Bàsic

classes individuals de cant + repertorista mensual + sessió conjunta trimestral + audició trimestral

Inclou una classe individual setmanal de cant de 30’, 45’ o 1 hora. Un cop al mes la classe comptarà amb pianista repertorista, i un cop al trimestre es realitzarà una sessió intensiva conjunta amb altres estudiants i pianista repertorista durant un matí o una tarda (de 3 hores de durada).

Al final de cada trimestre tots els estudiants participaran en una audició pública. En funció de les veus disponibles, a final de curs es presentarà en concert un petit projecte escènic.

Quotes mensuals del pack bàsic:

  • 30’/setmana: 84,50 €/mes
  • 45’/setmana: 112 €/mes
  • 1h /setmana: 136 €/mes