Formació Musical a partir dels 9 anys

instr ind i col

A partir dels 9 anys, la formació musical es desenvolupa a través de l’Instrument, integrant l’aprenentatge del Llenguatge Musical en sessions individuals i de conjunt en 1 sol dia a la setmana, més la participació en els projectes intensius que ofereix L’ORQUESTRA INFANTIL DE BARCELONA.

SJB 28-04-2017 5

Formació Instrumental

Els alumnes reben en un mateix dia 1 classe individual i 1 classe de conjunt en grups d’instruments diversos. Els instruments que oferim són:

FLAUTA TRAVESSERA / CLARINET / SAXO / TROMPETA / TROMBÓ / VIOLÍ / VIOLA / VIOLONCEL / GUITARRA / PIANO / PERCUSSIÓ i BATERIA / CANT

La doble fórmula individual-conjunt permet atendre personalment al ritme d’aprenentatge de cada alumne i, alhora, posar constantment en pràctica de forma col·lectiva els coneixements adquirits. Els Conjunts Instrumentals, formats per alumnes de diversos instruments, prepararan i estrenaran projectes musicals que podran ser de cada grup, entre diversos conjunts instrumentals, o amb agrupacions vocals. De fet, són aquests projectes musicals els que guien i aporten el material a treballar a la classe individual, donant un sentit immediat i pràctic a l’aprenentatge musical.

A més de protagonitzar els concerts dels projectes conjunts, tots els alumnes actuen en audicions conjuntes cada 2 mesos, tocant i sentint altres instruments i alumnes de nivells més alts, i creant-se així un horitzó al temps que comparteixen el gaudi per compartir la música públicament.

Llenguatge Musical integrat a Instrument

Els continguts de Llenguatge Musical -és a dir, tonals, melòdics, mètrics i rítmics- s’aniran adquirint a la pròpia classe d’Instrument i de Conjunt de forma integrada, aplicant-los a les partitures que en cada moment estiguin treballant els alumnes. D’aquesta manera, tots aquests continguts, aplicats directament a la música que estem fent, prenen un sentit immediat per a l’alumne.

Simultàniament, cada quadrimestre es programaran diferents Tallers de Llenguatge Musical oberts als alumnes que vulguin participar-hi, per reforçar o aprofundir en diversos continguts de Llenguatge: +info

Participació a l’Orquestra Infantil de Barcelona

Dels 9 als 18 anys, els alumnes poden participar als projectes intensius oberts que ofereix l’Orquestra Infantil de Barcelona durant el 2n quadrimestre del curs (de febrer a juny), dividits en 2 seccions per edats: 9-12 i 13-18 anys.

Són projectes en col·laboració amb diverses entitats educatives, artístiques i culturals de l’entorn, que es treballen durant 5-7 assaigs, repartits cada 15 dies, i finalitzen amb diversos concerts a la ciutat, acompanyant instrumentalment a centenars d’alumnes de tot Barcelona i rodalies. Simultàniament, els projectes de l’Orquestra s’incorporen com a material per a les classes individuals i de conjunt dels nostres alumnes.

Amb tot això busquem un objectiu molt senzill: entusiasmar-se amb la música! Aportar el repte i el gaudi que motiva i dóna sentit a tot l’aprenentatge amb experiències musicals de gran potència.

Podeu ampliar informació sobre l’Orquestra Infantil de Barcelona clicant aquí

SJB 28-04-2017 8

Conjunts Vocals i de Percussió i altres ofertes formatives

A més, els alumnes que ho vulguin, podran participar al Conjunt Vocal i de Percussió o al Conjunt Vocal Jove -a partir dels 12 anys-, així com als diversos Tallers Quadrimestrals que anirem oferint durant el curs: reforç de Llenguatge Musical, acompanyament guitarrístic, expressió corporal, preparació de Proves d’Accés a Grau Mitjà, etc.

Oferta Formativa per a nens i horaris: +info

Consulta les quotes, els packs i les bonificacions per germans i Carnet Jove aquí

 

Més informació i inscripcions:

Per conèixer les nostres instal·lacions, fer-nos qualsevol consulta i matricular-vos, adreceu-vos a la secretaria d’Ut de dilluns a dijous de 17h a 21h i divendres de 10h a 13h i de 17h a 20h.

C. Amilcar 173-175 Barcelona (plànol) / secretaria@utmusica.com / tf. 93.347.89.54