Tallers de Llenguatge Musical

Opcionalment, els alumnes podran participar als Tallers de Llenguatge Musical que es programin quadrimestralment, amb diferents objectius: reforçar la lectura, millorar la comprensió i precisió rítmiques, introduir-s’hi a l’harmonia, aprendre recursos de composició…

Dins d’aquests tallers, s’inclouran cursos específics de preparació de les Proves d’Accés a Grau Mitjà, adreçats a aquells alumnes que hagin decidit seguir estudis professionalitzadors a algun Conservatori o Centre oficial de Grau Mitjà.