Els tallers d’Estiueja’t!

Taller d’improvisació-Soundpainting:

A través del Soundpainting (llenguatge de signes per a inventar música inèdita, irrepetible i al moment, creat per Walter Thompson) l’alumnat aprendrà a composar nova música en directe i en grup.
Es complementarà amb el treball de la improvisació basada en motius melòdics o rítmics i seqüències harmòniques.

 

Taller de consciència corporal:

Es proposaran exercicis i jocs que ajudin a prendre consciència del propi cos, a desenvolupar l’escolta interna i la relaxació.  L’objectiu serà relacionar-los amb la pràctica instrumental per tal de millorar la posició amb l’instrument, la respiració i l’atenció en el moment de fer música.

 

Taller vocal:

A través del treball vocal col·lectiu es treballaran aspectes de les cançons del repertori del conjunt instrumental, com ara l’afinació melòdica i harmònica, a fi d’ajudar a millorar-ne la interpretació.